روانشناسی مثبت
مانا چم زاده


معرفی آثار


  • من و اندیشه هایم ( آموزش مهارت های مثبت اندیشی برای کودکان )


  • زبان تخصصی در روان شناسی


  • خود گویی های مثبت برای کودکان 3 تا 6 سال


  • پرسشنامه مهارت های مثبت اندیشی پنج عاملی ( FFPTS )

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وب سایت شخصی مانا چم زاده می باشد.