روانشناسی مثبت
مانا چم زاده


عنوان خبر

 

پژوهش جدید در سال 1396  درباره ی مهارت های مثبت اندیشی پنج عاملی ، ساخت پرسشنامه ی آن است . که توسط مانا چم زاده قنواتی ( مقطع دکتری تخصصی روان شناسی، دانشگاه آزاد اصفهان)،  محسن گل پرور( دانشیار دانشگاه آزاد اصفهان)  و محسن خانبانی ( دکتری تخصصی روان شناسی دانشگاه آزاد اصفهان )  برای دانش آموزان 9 تا 14 سال تهیه شده است .این مقیاس با 20 عبارت، مثبت اندیشی را از دیدگاه روان شناسی مثبت مورد سنجش قرار می دهد و در موسسه آزمون یار پویا به ثبت رسیده است .

هدف آن است که روان شناسان ، مشاوران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش با نحوه ی اندیشیدن  دانش آموزان آشنا شوند و با آگاهی از کاستی های پیش رو ، در جهت بهداشت روانی و شکوفایی دانش آموزان قدم بردارند .


 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وب سایت شخصی مانا چم زاده می باشد.