روانشناسی مثبت
مانا چم زاده


معرفی

    مانا چم زاده قنواتی ،  روان شناس مثبت نگر 

مقطع دکتری تخصصی روان شناسی عمومی ، مدرس دانشگاه

عضو باشگاه نخبگان و پژوهشگران جوان

عضو شورای مرکزی روان شناسی مثبت، انجمن روان شناسی ایران 

رییس کمیته تخصصی روان شناسی مثبت، انجمن روان شناسی تربیتی ایران 

عضو انجمن بین المللی روان شناسی مثبت 

عضو انجمن آموزش های مثبت مدارس استرالیا 

موسس و مدیرعامل  مرکز نگرش و آموزش های مثبت مانا

سوابق پژوهشی 

برگزاری اولین نمایشگاه روان شناسی مثبت ، تیرماه 1390 

برگزاری کارگاه های آموزش های مثبت از سال 1391 تا اکنون 

تالیف کتاب " من و اندیشه هایم" آموزش مهارت های مثبت اندیشی برای کودکان 

ارائه نظریه مهارت های مثبت اندیشی پنج عاملی  ( Five-Factor Positive Thinking Skills)

ارائه مدل مفهومی - فرآیندی مهارت های مثبت اندیشی پنج عاملی

تعریف نظری و تئوری مهارت مثبت اندیشی 

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مهارت های مثبت اندیشی پنج عاملی برای دانش آموزان 9 تا 14 سال ( FFPTS ) 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به وب سایت شخصی مانا چم زاده می باشد.